«Respekt for helhet - erfaring med å sette fokus»

VÅR KOMPETANSE

Vår historie med å lage film startet i 1984. Gjennom årene har vi fått et godt renomé i forhold til håndtering av fortrolig informasjon, slik at vi kan levere budskap som oppleves som ærlig. Det å arbeide med internasjonale kunder har gitt oss en god forståelse for å håndtere kryss-kulturell temaer. Ofte er oppgaven å «oversette» eller tydeliggjøre faginformasjon eller å skape en felles identitet. Intern bevisstgjøring ved omstillingsprosesser er også et område hvor vi har bred erfaring.

SPENNVIDDE

Vi har vært høyt og lavt - både tematisk og geografisk. Basisen vår har alltid vært produksjoner for næringslivet, men vi har også tidligere erfaring med nyhetsproduksjon for NRK og TV2 som har gitt oss erfaring med formidle konsise budskap. Vi føler det spesielt meningsfylt å arbeide med temaer som ungdomspsykiatri og utsatte grupper, men vi har også fått lov til å arbeide med temaer som omstillingsprosesser, personopplysningsloven og IKT-sikkerhet.

IDENTITET

Med lang erfaring på krysskulturell kommunikasjon, så har vi sett at det å forstå enkeltindividets identitet og forutsetninger er avgjørende for å lykkes. Dette bør være grunnlaget for å lage informasjon som inkluderer, skaper samhold, og gir en felles identitet. Som oftest ønsker vi å gå inn i de forskjellige temaene vi arbeider med slik at vi forstår målgruppene som filmen er beregnet for.

HVORFOR FILM?

Klar kommunikasjon kan sikre en felles forståelse og tydeliggjøre et budskap. Dersom motforestillinger eller organisatoriske snublestener tas på alvor, så kan en film være et godt verktøy for å styrke en vanskelig beslutningsprosess. Film kan brukes i dokumentasjon og spredning av informasjon på mange nivåer, fra prosjektrapportering til ressurssider på nett, eller ved bruk av små filmer eller animasjoner i en PowerPoint. Økt bruk av film i sosiale nettmedier har også åpnet for at budskap som engasjerer og berører kan nå langt.

MANGFOLD
NÆRINGSLIV
HELSE
BUFDIR, Aktiv ungdom, BLD, Sykehuset i Buskerud, Isola, Scanox, RVTS, GE Capital, Sektor Eiendom,, Sparebank 1, Kirkens Bymisjon, TV 2, TV Norge,

MANGFOLD

Det å forstå enkeltindividets identitet og forutsetninger er avgjørende for å lykkes for å få til dialog. Vi har bred erfaring med å lage informasjon som inkluderer og skaper samhold, men også som kan utfordre. Her viser vi noen av prosjektene vi har fått lov til å arbeide med. Vi ønsker fortsatt å være med på å heve kunnskapsnivå og å utfordre religiøse og kulturelle tabuer.

NÆRINGSLIV

Vi har laget hundrevis av små og store filmer for offentlig virksomhet og næringsliv. Internasjonale prosjekter for Jotun har vi erfaring med helt siden 1984, og dette er fremdeles vår viktigste oppdragsgiver. Dette har gitt oss en spesiell forståelse for kryss-kulturell kommunikasjon som vi benytter oss av i andre prosjekter. Her viser vi noen typer produksjoner.

HELSE

Vi har erfaring med bruk av film på mange nivåer, fra prosjektrapportering til ressurssider på nett, ofte som ledd i opplæring med bruk av små filmer/animasjoner. Vi har blant annet vært med på å løfte fram stemmene til utsatte pasientgrupper for å øke kunnskapsnivå. Spennvidden har vært fra livsstilsråd, psykiatri til interninformasjon for sykehus.
BUFDIR, Aktiv ungdom, BLD, Sykehuset i Buskerud, Isola, Scanox, RVTS, GE Capital, Sektor Eiendom,, Sparebank 1, Kirkens Bymisjon, TV 2, TV Norge,

HELSE

Vi har erfaring med bruk av film på mange nivåer, fra prosjektrapportering til ressurssider på nett, ofte som ledd i opplæring med bruk av små filmer/animasjoner. Vi har blant annet vært med på å løfte fram stemmene til utsatte pasientgrupper for å øke kunnskapsnivå. Spennvidden har vært fra livsstilsråd, psykiatri til interninformasjon for sykehus.

MANGFOLD

Det å forstå enkeltindividets identitet og forutsetninger er avgjørende for å lykkes for å få til dialog. Vi har bred erfaring med å lage informasjon som inkluderer og skaper samhold, men også som kan utfordre. Her viser vi noen av prosjektene vi har fått lov til å arbeide med. Vi ønsker fortsatt å være med på å heve kunnskapsnivå og å utfordre religiøse og kulturelle tabuer.
MANGFOLD
NÆRINGSLIV
HELSE
Markus er blitt Nelly
Markus er blitt Nelly

Markus er blitt Nelly

Det antas at hele 4% av befolkningen ikke føler at kropp og kjønnsidentitet stemmer overens. Filmen følger 15 år gamle Nelly som ønsker å kunne spille jentefotball selv om hun er født med en guttekropp. Fotballforbundet bruker filmen for å sette fokus på mangfold i fotballen, og hvordan regelverket blir endret for å vise at fotballen er en arena for inkludering. Filmen ligger også tilgjengelig på Fotballforbundets nettsider: fotball.no/Nelly

Ekte Fotball
Ekte Fotball

Ekte Fotball

Integrering og mangfold er mangefasettert. Denne filmen for fotballforbundet brukes for å gi fotballag og kommuner idéer til hvordan man kan starte tilrettelagte lag for utviklingshemmede. Vi møter klubber hvor visjonen fotball for alle blir virkeliggjort. Det å få lov til å arbeide med hele spekteret av marginaliserte grupper gjør at vi kan utnytte vår kompetanse på mange områder. Filmen ligger også tilgjengelig på Fotballforbundets nettsider: fotball.no/EkteFotball

NORSK NOK

NORSK NOK

Norsk Nok er en kortfilm om norsk somaliske Amira sin kamp mellom lojaliteten til familien og slekten, og sine egne følelser og drømmer. Hun er stolt av kulturen sin og ønsker å være god mot foreldrene sine, men samtidig blomstrer ungdommelig nysgjerrighet og ”ulovlige” følelser i henne. Amira forelsker seg i etnisk norske Johannes. Hun vet at det aldri vil godtas av faren og slekten, og i sin naivitet prøver hun å balansere de to verdenene ved å leve et dobbeltliv basert på løgner. Etter hvert krasjer verdenene inn i hverandre og konsekvensene viser seg å være mye verre hun forutså.

MIN HISTORIE
MIN HISTORIE

MIN HISTORIE

Kajinthan sin historie dreier seg om forventning fra foreldre og hvordan noen ungdommer med minoritetsbakgrunn reagerte på at han sto fram som homofil. Filmen tar opp den håpløsheten noen foreldre føler når de finner ut at de har et homofilt barn. Med dette prosjektet har fagfolk fått et konkret verktøy for å få kunnskap og også vist mestringstrategier for LHBT-ungdom. Filmen er delfinansiert av RVTS-Øst. Den blir vist på kurs og konferanser i fagmiljøer, blant annet av R-BUP.

NORGES FOTBALLFORBUND
NORGES FOTBALLFORBUND

NORGES FOTBALLFORBUND

Denne filmen brukes i klubber for å ta opp tema som rasisme og homohets. Vi har tidligere laget tilsvarende film for Akershus Fotballkrets. I filmen for NFF har vi valgt å vise at det heldigvis er mange som opplever det uproblematisk å stå fram som homofil. Filmen inngår i kvalitessatsingen til Fotballforbundet. Filmen ligger også tilgjengelig på Fotballforbundets nettsider: fotball.no/respekt

UNG I OSLO

UNG I OSLO

I denne filmen tar tre 17 år gamle jenter opp kontroversielle temaer i et flerkulturelt perspektiv. Dette er et Aktiv Ungdom-prosjekt og er knyttet til redaksjonen i klubbavisa på Kalbakken i Groruddalen. Vi har arbeidet tett sammen med ungdommene, og hjulpet dem med å finne fram til intervjuobjekter som har en viktig stemme, interesse eller kompetanse på temaene. Dette gjør at prosjektet har blitt viktig i samfunnsdebatten og den er også ment å være innledning til debatter på videregående skoler. Mer om prosjektet kan du ser her www.ungioslo.org

VÅLERENGA MOT RASISME
VÅLERENGA MOT RASISME

VÅLERENGA MOT RASISME

Vi har hjulpet Vålerenga med en liten film som de bruker for å fortelle om verdigrunnlaget i klubben. VIF er den klubben som har arbeidet mest målbevisst for å motvirke rasisme, og nå har de et spesielt fokus på homonegative holdninger.

HOLD ON
HOLD ON

HOLD ON

Vi har hjulpet East Meets West med flere prosjekt. Denne musikkvideoen, finansiert av IMDi skal brukes for å sette scene når elever diskuterer krenkelse av jenter. Den er spesielt ment å øke bevissthet blant unge menn og å få dem til å reflektere over hva de synes om at sine søstre og venninner kan bli utsatt for kjønnslemlestelse. Den tar for seg krenkelse av jenter, såkalte «sovevoldtekter» slik at det ikke skal bli for stigmatiserende.

KAJINTHAN.BLOGG
KAJINTHAN.BLOGG

KAJINTHAN.BLOGG

Dette filmprosjektet ble delfinansiert av Aktiv Ungdom og gjennomført i et samarbeid mellom norsk og tamilsk ungdom. I Norge er det tamilske miljøet kjent for å være vellykket og godt integrert. En NOVA-rapport viser allikevel at tamilse ungdommer er overrepresentert med hensyn til utfordringer med psykisk helse og selvmordstanker. zGjennom denne filmen så ønsket vi å bevisstgjøre voksne.

GIFT

GIFT

Tvangsektskapsproblematikken er høyst aktuell i mange flerkulturelle miljøer og filmen blir brukt som innledning til debatt på skoler. Filmen har vi laget sammen med East Meets West, ungdomsgruppen til Internasjonal helse og sosialgruppe. Utgangspunktet var en film EMW allerede hadde laget som myndigheter ønsket skulle inngå i skoleundervisning og ville ha 1000 eksemplarer av. EMW ville filme prosjektet på nytt for å få en mer profesjonell kvalitet på filmen, og vi har brukt over 300 timer pro bono på prosjektet.

 KOSTHOLD
 KOSTHOLD

KOSTHOLD

I noen innvandrermiljøer så gir manglende kunnskap om riktig kosthold noen spesielle helse-utfordringer. Sammen med East Meets West har vi laget en film som gir gode råd for bedre kosthold. Denne filmen er støttet av Aktiv Ungdom og er et pilot-prosjekt for å få realisert en større kunnskapsbase innenfor helse.

Norway Cup Peace Conference 2014
Norway Cup Peace Conference 2014

Norway Cup Peace Conference 2014

I forbindelse med Norway Cup så ble det arrangert en fredskonferanse i samarbeid med Nobels fredssenter. Vi tok opp denne konferansen med tre kameraer og redigerte sammen en kort oppsummering som ble vist på Ekebergsletta i løpet av turneringen.

HYDROPOWER
HYDROPOWER

HYDROPOWER

Når vi har oppdrag for internasjonalt næringsliv så er det som oftest engelskspråklige filmer vi produserer. Vi har laget et hundretall slike filmer. I noen markeder er det imidlertid viktig å tilpasse filmen til det konkrete markedet. Dette er et eksempel på en versjon av en film beregnet på det kinesiske markedet.

Marine Conference 2015
Marine Conference 2015

Marine Conference 2015

Til Jotun sin Marine Conference i 2015 så laget vi en rekke filmer. Åpningsfilmen satt scene for et av konferansens viktige temaer. Vi var stasjonert på konferansehotellet og laget også aktuelle filmer fra konferansen som ble vist mens konferansen ble arrangert. Det at vi har svært oppdatert produksjonsutstyr gjør at vi kan produsere filmer i 4K-kvalitet hvor det måtte være i verden. Vi har over 2o års erfaring med denne typen oppdrag.

HULL PERFORMANCE
HULL PERFORMANCE

HULL PERFORMANCE

Jotun markedsfører en garanti knyttet opp til effektiviteten av produktet SeaQuantum X200. Vi fikk i oppdrag å lage en film som setter scene i møte med kunder. Vi har bl.a. filmet fra tester i skipsmodelltanken i Trondheim, besøkt en stor kunde, og tatt tak i et konkret skip som blir malt under dokking i Kina.

WEBCAST

WEBCAST

Vi har filmet svært mange foredrag og konferanser, og vi hjelper også til med å direktesende informasjonsmøter for andre bedrifter. Bakgrunnen for disse oppdragene var at vi tidligere laget en filmløsning for rapportering av børsinformasjon for Kongsberg Gruppen ASA. Intern kommunikasjon kan ofte være konfidensiell, og basert på absolutt tillit mellom vår oppdragsgiver og oss som produksjonsselskap.

BALTOFLAKE
BALTOFLAKE

BALTOFLAKE

Når teknisk informasjon skal gis til personer med ulik erfaring og språk, så er film et nyttig verktøy. Miksing og påføring av Baltoflake må følge spesielle prosedyrer som også er avhengig av mange variabler, og da er en entydig forklaring av de påkrevde påføringsprosedyrene viktig. Spesielle versjoner av slik instruksjon kan dessuten tilpasses de konkrete forhold og vises der og da via nettbrett/smarttelefoner.

KONFERANSE - Marine World Conference 2010

KONFERANSE - Marine World Conference 2010

Under en internasjonal konferanse i Hellas laget vi filmer både til bruk før og under konferansen. Vi filmet også foredragene og sosiale aktiviteter på kvelden. Nettene ble brukt til å redigere for å ha ferske oppsummeringsvideoer fra forrige dag. En egen nettside gjorde det mulig for alle, selv de som ikke kunne være tilstede, å følge det faglige programmet.

KONGSERG - ETIKK PÅ DAGSORDEN
KONGSERG - ETIKK PÅ DAGSORDEN

KONGSERG - ETIKK PÅ DAGSORDEN

Ethics on the agenda «Best practice» vist gjennom filmeksempler innleder KONGSBERG sin etikkopplæring. I mange av prosjektene vi har arbeidet med så dukker det opp etiske problem- stillinger og hvordan disse bør håndteres. Dette er spesielt utfordrende i multinasjonale organisasjoner, og vi har fått lov til å bidra med vår kompetanse.

MOBBING I SKOLEN
MOBBING I SKOLEN

MOBBING I SKOLEN

Filmen viser to skoler som har en klar strategi for å forebygge mobbing. Med god ledelse, tydelige og tilstedeværende voksne, så kan mange tusen unge som sliter i skolehverdagen få et bedre liv. Filmen viser også nye tiltak for å identifisere unge i faresonen og den blir brukt for å påvirke politikere og byråkrater.

HVOR BLE DET AV HJELPEN?

HVOR BLE DET AV HJELPEN?

Denne filmen om LAR fra 2001, ble brukt ovenfor politikere for å forklare konsekvensen av daværende behandlingsprasis. Det å møte klienter og saksyndige gir en mye bedre forståelse enn å lese dokumenter. Slike produksjoner fungerer svært godt som påvirkningsverktøy og for å innlede til debatt.

HJERTESKOLEN
HJERTESKOLEN

HJERTESKOLEN

Hjerteinfarkt er en traumatisk opplevelse for pasient og pårørende. Når det er kompliserte og vanskelige temaer som skal tas opp, kan visuell kommunikasjon være et godt supplement. Dette skaper trygghet. Hjerteskolen, i form av en PowerPoint-presentasjon med innlagte filmer og animasjoner, blir brukt av en rekke sykehus i Norge.

MIN HISTORIE
MIN HISTORIE

MIN HISTORIE

Kajinthan sin historie dreier seg om forventning fra foreldre og hvordan noen ungdommer med minoritetsbakgrunn reagerte på at han sto fram som homofil. Filmen tar opp den håpløsheten noen foreldre føler når de finner ut at de har et homofilt barn. Med dette prosjektet har fagfolk fått et konkret verktøy for å få kunnskap og også vist mestringstrategier for LHBT-ungdom. Filmen er delfinansiert av RVTS-Øst. Den blir vist på kurs og konferanser i fagmiljøer, blant annet av R-BUP.

KOSTHOLD
KOSTHOLD

KOSTHOLD

I noen innvandrermiljøer så gir manglende kunnskap om riktig kosthold noen spesielle helse-utfordringer. Sammen med East Meets West har vi laget en film som gir gode råd for bedre kosthold. Denne filmen er støttet av Aktiv Ungdom og er et pilot-prosjekt for å få realisert en større kunnskapsbase innenfor helse.

TURN I SKOLEN
TURN I SKOLEN

TURN I SKOLEN

Vi brukte to dager for å filme og klippe en film for Norges Turnforbund. Filmen ligger på en ressursside for gymlærere og oppfordrer til mer gym og turn i skolen. Mer om prosjektet kan du ser her www.turniskolen.no

HOLD ON
HOLD ON

HOLD ON

Vi har hjulpet East Meets West med flere prosjekt. Denne musikkvideoen, finansiert av IMDi skal brukes for å sette scene når elever diskuterer krenkelse av jenter. Den er spesielt ment å øke bevissthet blant unge menn og å få dem til å reflektere over hva de synes om at sine søstre og venninner kan bli utsatt for kjønnslemlestelse. Den tar for seg krenkelse av jenter, såkalte «sovevoldtekter» slik at det ikke skal bli for stigmatiserende.

VISST BLIR DET RENT!

VISST BLIR DET RENT!

Renholdsarbeidere er en gruppe ansatte som ofte er i klem mellom andre faginteresser på sykehus. Sammen med de ansatte viser vi at riktig renhold inngår i et puslespill hvor hver enkelt brikke er viktig. Filmen førte til bedre arbeidsmiljø og mindre sykefravær. Vi har også lagt tilsvarende filmer om arbeidshverdagen til sykepleiere og ambulanseavdeling.

Besøksadresse:
Sorgenfrigata 10 A
0367 Oslo

Postadresse:
Boks 3, Majorstuen
0330 Oslo
Besøksadresse:
Sorgenfrigata 10 A
0367 Oslo

Postadresse:
Boks 3, Majorstuen
0330 Oslo
Emil Säll Fuglerud
Produsent

Mobil: (+47) 93 86 01 45
E-post: emil@okfilm.no
Bjørn Bangvoll
Produsent og fotograf

Mobil: (+47) 90 55 53 60
E-post: bjorn@okfilm.no
Kim Kasin
Mediegrafiker

Mobil: (+47) 90 55 53 60
E-post: kim@okfilm.no